یکشنبه, 01 اردیبهشت,1398

نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی

نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی

در این بین استان زنجان در تقسیم کار منطقه ای و همکاری های بین استانی دارای اهمیت زیادی خواهد بود. مطابق با اهداف تعریف شده در این راستا استان زنجان به مرکز منطقه‌ای شمالغرب برای ارایه خدمات برتر در حوزه‌های صادرات،‌ بازرگانی، درمانی و فرهنگی تبدیل  خواهد شد.
بر اساس ظرفیت نواحی و تقسیم‌کار ملی از منابع آب‌وخاک استان به‌صورت بهینه، متعادل و متوازن بهره‌برداری خواهد شد. مبادلات منطقه‌ای منطقه شمالغرب کشور از طریق استان توسعه و گسترش خواهد یافت.
با جذب سرریز جمعیت و نیروی فعال مازاد و فعالیت شهرها و روستاهای استان‌های هم‌جوار و کلان‌شهر تهران، سازمان فضایی سکونت و فعالیت در استان زنجان متعادل می شود و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان و استان‌های هم‌جوار در منطقه هفت و شمال غرب کشور تقویت‌ خواهد شد.
ارتباطات و پیوندهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای از طریق استان تسهیل شده و مزیت‌های تولیدی، فضایی استان با تأکید بر خدمات گمرک، بانک، بیمه، حمل‌ونقل توسعه خواهد یافت.
شبکه ارتباطات منطقه شمالغرب با مناطق غربی و شمالی کشور از طریق استان  با نوسازی خطوط و ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی ( بویژه دوخطه کردن راه آهن زنجان – تهران  و احداث و تکمیل راه زنجان – منجیل ، زنجان - تکاب - بیجار  و سلطانیه – قیدار – کبودرآهنگ ) توسعه خواهد یافت.
حفاظت از اراضی و منابع طبیعی استان و استان‌های هم‌جوار در حوضه‌های آبریز مشترک از طریق انجام اقدامات مشترک آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک فراهم می شود.با مکان‌یابی زیرساخت‌های مربوطه برای مدیریت حوادث غیرمترقبه بر اساس سطوح مختلف خطر و نوع سوانح، امکان و توان مدیریت بحران در منطقه شمال غرب کشور تقویت خواهد شد.
ضریب پیوستگی سکونتگاه‌های شهری استان (شهرهای حاشیه‌ای و کوچک اندام نیمه شمالی و جنوبی به‌ویژه در چهار شهرستان طارم، ماهنشان، خدابنده و ایجرود ) با استان‌های هم‌جوار ، با بهره گیری از منابع و مزیت‌های منطقه‌ای و هم‌جواری  افزایش خواهد یافت .
نقش و کارکرد شهر زنجان باهدف افزایش پیوستگی این شهر در نظام سلسله‌مراتب شهری منطقه و کشور تقویت خواهد شد .شهر زنجان به مرکزی برای ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به استان‌های هم‌جوار تبدیل خواهد شد .استان زنجان به یکی از قطب‌های علمی منطقه هفت و شمال غرب کشور تبدیل خواهد شد .
استان در تعاملات توسعه ای با استان های همجوار نیز نقش محوری در سال های آتی بازی خواهد کرد. در این راستا فراهمسازی زمینه توسعه مناطق مختلف استان زنجان و استان های همجوار متناسب  با توان و محدودیت های سرزمین و  در رقابتی سازنده و پویا با شرایط تدوین شده محقق می شود. این شرایط شامل افزایشتعاملات کالبدی، زیر ساختی، اقتصادی ،  اجتماعی  و فرهنگی با استان های همجوار، تقویتتوسعه زیر ساخت های ارتباطی و حمل و نقل با هدف افزایش ضریب پیوستگی استان زنجان با استان های همجوار با تاکید بر اردبیل، گیلان، همدان، آذربایجان غربی ،کردستان و قزوین خواهد بود.
ایجادزمینه های بهرهمندیشهرهاوروستاهای واقع در نواحی حاشیه ای استان (شهرستان های طارم، ماه‌نشان، خدابنده و ایجرود) از منابع و مزیت‌های استانهای همجوار، بهرهبرداریبهینهازمنابعآبهایسطحیدرحوضههایآبریزمشترکدرتعاملیپایدار، کمکبه انجام فعالیت های اقتصادی و ارایه خدمات تخصصی به استان های مرزی همجوار (بویژه کرمانشاه و کردستان) و تکمیلزنجیره های تولید و خوشه های صنعتی به ویژه در فعالیت های صنایع کشاورزی، معدنی ، غذایی ، تبدیلی و بسته بندی از دیگر محورهای مهم تعریفی برای تقویت ارتباطات استان است.
همچنین از دیگر برنامه های مهم تعریف شده برای ارتباطات استان می توان به تقویتهمکاری های بین استانی در حوزه فناوری اطلاعات IT، توسعهاستان در دو محور ممتاز گیلان-زنجان- همدان و محور تهران- قزوین-زنجان- تبریز و در محور زنجان- تکاب- بیجار، ارایهخدمات تخصصی و بهداشتی و درمانی به استان های همجوار با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباطی استان بویژه استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بهبودو ارتقا وضع استان از لحاظ زیرساخت ها و شرایط اشتغال، سکونت، کسب و درآمد به منظور حفظ، نگهداشت و جذب جمعیت در مناطق حاشیه ای استان های همجوار است.

نظر شما چیست
آخرین اخبار
نگاهی به جهت¬گیری¬های اصلی توسعه استان زنجان
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استان زنجان در بخش های مختلف توسعه یافت و برای هر بخش مسیر و راهبردهایی تعریف شد. امروز برای هر بخش یک جهت گیری برای رشد و حرکت توسعه ای مشخص شده که توسعه استان در حوزه های ...
1398/01/28
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان: به دلیل وزش باد شدید؛ احتمال تخریب دیوار و صدمه دیدن علمک گاز در روستاها و بافت قدیم شهر زنجان جود دارد
زنجانی ها در صورت بروز هرگونه حوادث احتمالی در روستاها به گازبان و در شهرها به پست امداد تلفن ۱۹۴ اطلاع دهند
1398/01/28
نگاهی به توسعه صنعت حمل و نقل استان زنجان
در حال حاضر حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب شده و به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرآیندرشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده درتمامی زمین ...
1398/01/27
نقش استان زنجان در تقسیم‌کار منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی
وضعیت جغرافیایی استان زنجان یک موقعیت ممتاز برای توسعه است و اتصال مرکز به شمالغرب کشور و غرب، دسترسی مناسب بع شمال و غرب کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت از طریق ترکیه به اروپا شرایطی مهمی برای استا ...
1398/01/26
اتصال گاز روستاهای سیل زده ماهنشان زنجان به روش CNG گرمای گاز به خانه های 4 روستای قطع شده در ماهنشان بازگشت
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اعلام این خبر گفت: گاز ۱۴۰ مشترک چهار روستای شهرستان ماهنشان در بخش انگوران متصل شده است تا با فروکش کردن آب رودخانه؛ بازسازی اصلی مسیر لوله گاز انجام شود.
1398/01/26
وقوع سیل در رودخانه قزل اوزن زنجان؛ موجب قطعی گاز روستاهای شهرستان ماهنشان شد در کمتر از 24 سـاعت آینـده گـاز 4 روستـای قطع شده؛ وصـل می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه هنوز برآورد دقیقی از میزان آسیب دیدگی خط لوله گاز در داخل رودخانه نداریم، ابراز داشت: با توجه به حجم و فشار زیاد آب در منطقه؛ کارشناسان شرکت در حال بررس ...
1398/01/26
صنعت آب زنجان در چهلمین سال انقلاب اسلامی
انسان از گذشته های دور با آب پیوند ناگسستنی دارد. منابع آب در شکل گیری اکثر تمدن های جهان نقش مهم و حیاتی دارد به گونۀ که قسمتی از رسوم ملل مختلف جهان در مورد این مایع ضروری و حیاتی است. اهمیت آب نزد ...
1398/01/25
گام های بلند زنجان در تامین زیرساخت استقرار صنایع کوچک و متوسط
شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به منظور ایجاد شهرکهای صنعتی با هدف استقرار و ساماندهی صنایع در سال ۱۳۶۹ تأسیس و فعالیت خود را با ۳ شهرک صنعتی آغاز نمود. این شرکت هم اکنون دارای ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی م ...
1398/01/24
s